مالی و بورس

انواع روش های تحلیلی در بازارهای مالی

فاندامنتال، تکنیکال، مالی رفتاری کدام روش تحلیلی مناسب است؟ شاید این سئوال، اساسی ترین سوالی باشد که افراد فعال در بازارهای مالی چند بار از خود پرسیده باشند: چگونه و...

بازار سرمایه چیست؟

حتما شما هم تاکنون اسم بازار سرمایه به گوشتان خورده است. براستی بازار سرمایه چیست؟ و به کجا بازار سرمایه می گویند؟ در اقتصاد دو گونه بازار مالی از نظر...